top of page

PALVELUMME

Palveluidemme avulla vapautat aikaasi yrityksen johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen entistä kannattavammaksi. Meiltä saat apua, tukea ja neuvoja yrityksesi talouden seurantaan, analysointiin sekä ennustamiseen. Avustamme mielellämme myös taloushallinnon kehitysprojekteissa.

Palveluidemme kautta tiedät, miten liiketoimintasi voi ja saat keinot ja työkalut kannattavaan kasvuun. Autamme myös selkeiden tavoitteiden asettamisessa sekä luomme yhdessä kanssasi toimivat seurannan käytännöt, joiden avulla näet mihin suuntaan yrityksesi toiminta on tulevaisuudessa kehittymässä. Näin pystyt ajoissa ennakoimaan ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä. Vastuullisella talouden ohjaamisella kasvatamme yrityksesi arvoa.

Palvelumme ovat riippumattomia yrityksen sijainnista ja siitä, missä muut taloushallinnon palvelut on hoidettu.

Anchor 1

johdon raportointi

Budjetit ja ennusteet projektien pohjalta

Autamme yritystäsi sisäisessä laskennassa ja sen kehittämisessä. Raportointipalvelumme avulla yritykselläsi on ajantasainen tieto käytössä päätöksen teon tueksi ja voit keskittyä menneen tarkkailun sijasta tulevaisuuden rakentamiseen.

 

Voimme auttaa rakentamaan talousjohtamisen projektitasoiset työkalut, joiden avulla saat selvemmän käsityksen tulevasta ja pystyt huomattavasti helpommin reagoimaan tilanteen vaatimiin muutoksiin sekä tekemään tarvittavat korjausliikkeet.

Voimme esimerkiksi mallintaa ennustetyökalun työmaiden tuloksen ennustamiseen, jonka pohjalta muodostuvat helposti mm. yritystasoinen tulos- ja kassavirtaennuste. 

Anchor 2

Tasaisemmalla tuloksella parempi ennustettavuus

Pitkäaikaisia rakennushankkeita on mahdollista tulouttaa osatuloutuksella eli kertyneen valmiusasteen mukaisesti. Osatuloutuksen avulla tulos kertyy projektien etenemisen mukaisesti tasaisesti. Näin esimerkiksi tilikausien vertailu keskenään on helpompaa ja saavutetaan parempi ennustettavuus.

Osatuloutuksen edellytyksenä on kuitenkin:

  • Laadukas ja luotettava projekti- ja litterakohtainen ennustaminen. Projektien ennustamisen tulee olla ajan tasalla jatkuvasti.

  • Ajantasainen toteumaseuranta projekteittain

Autamme toimivan osatuloutusmallin luomisessa ja käyttöönottamisessa sekä neuvomme osatuloutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Osatuloutus on controllerin ja yritys-/ tuotantojohdon yhteistyötä!

Anchor 3

Verohyöty gryndihankkeiden kateosuudesta

Rakennushankkeisiin on mahdollista soveltaa tietyissä tapauksissa oman käytön arvonlisäverotusta. Oman käytön alvin hyöty on yleensä se, että projektin kate osuudesta ei tilitetä alvia, koska alv:n perusteena on kustannukset tuottojen sijaan.

Oman käytön arvonlisäverotuksen käytössä on olemassa kuitenkin rajoitteet, milloin sitä voi hyödyntää. Siksi on erittäin tärkeää, että rakennusyrityksen johto ja controller käyvät yhdessä läpi kaikki alkavat hankkeet ennen kuin toteutus- ja sopimusmuodot on lyöty lukkoon. Näin voidaan vielä vaikuttaa alv-käytäntöön ja säästää mahdollisesti isoja rahasummia.

Mikäli tarvitset apua tai neuvoja perustajaurakoinnin oman käytön alv-asioissa, niin ota meihin yhteyttä ja katsotaan tilannetta yhdessä.

Anchor 4

Laitetaan yhdessä talouden prosessit kuntoon tukemaan liiketoimintaasi

Autamme asiakkaitamme taloushallinnon prosessien kehittämisessä asiantuntemuksemme avulla. Prosesseja kehittämällä yritys voi tehostaa liiketoimintaa, kehittää raportointia ja vapauttaa resursseja.

Kartoitamme yrityksesi nykyiset talouden prosessit ja toimintamallit, sekä niiden riski ja kehityskohteet. Saat yksityiskohtaisen kuvauksen yrityksesi järjestelmien nykytilasta ja ehdotuksen muutos- ja uudistamistarpeista. Voimme myös auttaa ja olla tukena operatiivisten talouden järjestelmien valinnassa, käyttöönotossa ja talousprosessien automatisoinnissa.

KoNSERNILASKENTA ja -RAPORTOINTI

Apua konsernitilinpäätökseen ja raportointiin

Konsernilaskennan laatiminen vie paljon aikaa, resursseja ja vaatii erityisosaamista. Kun yrityksesi omat talouden resurssit ovat tiukoilla tai tarvitset erityisosaamista konsernilaskennassa,  on palvelumme tehokas ratkaisu.

 

Autamme kaikissa konsernitilinpäätöksen osa-alueissa sekä lukujen ja tietojen raportoinnissa. Pitkä kokemuksemme mm. Clausionin FPM konserniraportointiohjelmistosta, auttaa meitä tunnistamaan kehityskohteet konserniraportointiprosesseissa. Meiltä saat apua konserniraportoinnin automatisointiin ja raportointiratkaisujen kehittämiseen. Neuvomme myös mielellämme konsernilaskentaan liittyvissä asioissa.

Anchor 5

muut palvelumme

Selvitetään yhdessä, miten voimme olla avuksi

Voimme toimia yrityksellenne esimerkiksi ulkoistettuna talouspäällikkönä vastaten laajemmin yrityksenne talouden prosesseista ja niiden kehityksestä.

Tarvittaessa perinteiset tilitoimistopalvelut, kuten sähköinen kirjanpito, hoituvat kauttamme. Lisätietoja tilitoimistopalveluistamme löydät Tilitoimisto Minea Oy:n verkkosivuilta.

Anchor 6
bottom of page