top of page

CONTROLLER- JA TALOUSPÄÄLLIKKÖPALVELUT

Saat päätöksenteon tueksi analysoitua taloustietoa, jonka avulla voit ohjata rakennusliiketoimintaasi tehokkaasti oikeaan suuntaan ja välttää tappiolliset projektit

 

Varmistamme yrityksesi avainhenkilöiden kanssa, että budjetit ja työmaatasoiset ennusteet ovat kohdillaan ja reagoimme mahdollisiin poikkeamiin ajoissa. Toimimme tulkkina niin johdon, työmaiden kuin taloushallinnon välillä sekä autamme yritystäsi pysymään oikeassa tahdissa säännöllisen raportoinnin avulla. Tuomme tarvittavat taloustiedot esiin selkeästi ja ymmärrettävässä muodossa, jolloin ne hyödyttävät kaikkia osapuolia niin työmaajohdossa kuin ylemmällä tasolla.

Asiantuntijamme auttavat sinua mm. seuraavissa tehtävissä:

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme parhaiten auttaa yritystäsi kohti tavoitteita.

Anchor 1

johdon raportointi JA SISÄINEN LASKENTA

Budjetit, ennusteet ja seuranta projektien pohjalta

Autamme yritystäsi johdon raportoinnissa ja sisäisessä laskennassa sekä niiden kehittämisessä. Laadukkaan ja säännöllisen raportoinnin avulla yritykselläsi on ajantasainen tieto käytössä päätöksen teon tueksi ja voit keskittyä menneen tarkkailun sijasta tulevaisuuden rakentamiseen.

 

Voimme auttaa rakentamaan talousjohtamisen projektitasoiset työkalut, joiden avulla saat selvemmän käsityksen tulevasta ja pystyt huomattavasti helpommin reagoimaan tilanteen vaatimiin muutoksiin sekä tekemään tarvittavat korjausliikkeet.

Voimme esimerkiksi mallintaa ennustetyökalun työmaiden tuloksen ennustamiseen, jonka pohjalta muodostuvat helposti mm. yritystasoiset tulos- ja kassavirtaennusteet.

Anchor 2

Tasaisemmalla tuloksella parempi ennustettavuus

Pitkäaikaisia rakennushankkeita on mahdollista tulouttaa osatuloutuksella eli kertyneen valmiusasteen mukaisesti. Osatuloutuksen avulla tulos kertyy projektien etenemisen mukaisesti tasaisesti. Näin esimerkiksi tilikausien vertailu keskenään on helpompaa ja saavutetaan parempi ennustettavuus.

Osatuloutuksen edellytys on:

  • Laadukas, säännöllinen ja luotettava projekti- ja litterakohtainen ennustaminen.

  • Ajantasainen toteumaseuranta projekteittain.

Autamme toimivan osatuloutusmallin luomisessa ja käyttöönottamisessa sekä neuvomme osatuloutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Osatuloutus on controllerin ja yritys-/ tuotantojohdon yhteistyötä!

Anchor 3

Verohyöty omaperusteisten hankkeiden kateosuudesta

Rakennushankkeisiin on mahdollista soveltaa tietyissä tapauksissa oman käytön arvonlisäverotusta. Oman käytön alvin hyöty on yleensä se, että projektin kate osuudesta ei tilitetä alvia, koska alv:n perusteena on kustannukset tuottojen sijaan.

Oman käytön arvonlisäverotuksen käytössä on olemassa rajoitteet, milloin sitä voi hyödyntää. Siksi on erittäin tärkeää, että rakennusyrityksen johto ja controller käyvät yhdessä läpi kaikki alkavat hankkeet ennen kuin toteutus- ja sopimusmuodot on lyöty lukkoon. Näin voidaan vielä vaikuttaa alv-käytäntöön ja säästää mahdollisesti isoja rahasummia.

Mikäli tarvitset apua tai neuvoja rakentamisen oman käytön alv-asioissa, niin ota meihin yhteyttä ja katsotaan tilannetta yhdessä.

KoNSERNILASKENTA ja -RAPORTOINTI

Apua konsernitilinpäätökseen ja raportointiin

Konsernilaskennan laatiminen vie paljon aikaa, resursseja ja vaatii erityisosaamista. Kun yrityksesi omat talouden resurssit ovat tiukoilla tai tarvitset erityisosaamista konsernilaskennassa,  on palvelumme tehokas ratkaisu.

 

Autamme kaikissa konsernitilinpäätöksen osa-alueissa sekä lukujen ja tietojen raportoinnissa. Pitkä kokemuksemme auttaa meitä tunnistamaan kehityskohteet konserniraportointiprosesseissa.

 

Meiltä saat apua konserniraportoinnin automatisointiin ja raportointiratkaisujen kehittämiseen

Anchor 4
bottom of page