top of page
  • RaksaControllerit

Controller- palveluilla tuottavampaan liiketoimintaan


Controller-nimike on hyvin laaja ja sillä voidaan kuvata erilaisissa rooleissa toimia henkilöitä. Controllerin työnkuva määräytyy yleensä yrityksen mukaan. Tavallisimmin nimekkeellä kuvataan taloushallinnon asiantuntijaa ja moniosaajaa, jonka tehtävänä on taloudellisen tiedon tuottaminen, analysointi ja raportointi, taloudellisten ohjeiden laatiminen sekä neuvonantajana toimiminen ja johdon päätöksen teon tukeminen. Controllerin on työssään kyettävä ymmärtämään yrityksen liiketoimintaa sekä hallittava monet taloushallintoon liittyvät asiat, mutta mitä kaikkia hyötyjä ulkoistetun controllerin avulla voidaan saavuttaa?


Saat uutta näkemystä asioihin yrityksen ulkopuolelta. Ulkoistettu controller osaa katsoa yrityksen toimintaa uudelta kannalta ja objektiivisemmin kuin omat resurssit. Muiden asiakassuhteiden kautta ulkoistetulle controllerille on kertynyt näkemyksiä ja kokemuksia erilaisista toimintatavoista sekä siitä mikä mahdollisesti toimii ja mikä ei.

Saat joustavuutta liiketoimintoihin ja voit keskittyä liiketoiminnan tehostamiseen. Controller auttaa keskittymään olennaisiin asioihin ja ohjaa niiden huomioimiseen jokapäiväisessä toiminnassa. Controller avaa talousfaktat päätöksen teon tueksi ja tuo esiin laajastakin tietomäärästä olennaiset asiat selkeästi ja ymmärrettävästi. Controller auttaa myös tavoitteiden asettamisessa ja niiden seurannassa.

Saat joukon muita asiantuntijoita mukaan. Ulkoistetun controllerin taustalla on yleensä tiimi muita asiantuntijoita, joiden apua hän voi hyödyntää uusien ideoiden miettimiseen ja haasteiden ratkaisemiseen. Verkostonsa avulla ulkoistetulla controllerilla on myös alan ajantasaisin tieto käytettävissään.

Apua talouden prosessien tai järjestelmien kehittämiseen. Toiminnan tehostaminen ja vanhojen toimintatapojen muuttaminen ovat myös keskeinen osa controllerin tekemistä, jonka avulla voi saavuttaa merkittäviäkin kustannushyötyjä. Yritykselläsi saattaa olla tehottomia prosessin osa-alueita, joita ei ole tiedostettu tai joiden uudistamista on vastustettu ”Näin ollaan aina tehty”- asenteella. Tällaisessä tilanteessa controller tuo puolueettoman näkökantansa peliin ja auttaa kehittämään ja ohjaamaan toimintaan oikeaan suuntaa.

Vältyt uuden työntekijän palkkaamiselta, mikä säästää rahaa ja aikaa. Toimeksianto suhteutetaan aina yrityksesi kokoon ja räätälöidään yrityksellesi sopivaksi, joten maksat ainoastaan tehdyistä tunneista, eikä velvoitettavaa tuntimäärä ole. Toimeksianto voi olla säännöllinen, määräaikainen tai resurssiapua juuri sen verran kuin tarvitset. Controller-palvelun avulla pääset käsiksi talouden resursseihin, joita sinulla itselläsi ei välttämättä ennestään ole. Palvelu saadaan myös nopeasti käyntiin, parhaimmillaan viikon sisällä yhteydenotosta.


Comments


bottom of page