top of page
  • RaksaControllerit

Totta vai tarua: Talousjohtaminen rakennusalan pk-yritysten kompastuskivenä?

Liian usein ajatellaan, että talousjohtamista ja -ohjausta tarvitaan vain isoissa rakennusalan yrityksissä. Vaikka tarve pk-yrityksessä tunnistettaisiinkin, saatetaan hyvin helposti ajatella, että pätevän talousosaajan palkkaaminen on kohtuuttoman kallista hyötyynsä nähden. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Myös pienet ja keskisuuren yritykset voivat hyötyä talouden ohjauksesta merkittävästi. Se ei ole vain isojen yritysten yksinoikeus.


Onko talous hallussa kun tilitoimisto hoitaa jo kirjanpidon?


Tavallisesti rakennusalan pk-yrityksissä ollaan tilanteessa, jossa avainhenkilöt ovat hyvin kiireisiä ja kädet täynnä töitä, jolloin talouden suunnittelu saatetaan sivuttaa ihan vain ajanpuutteen vuoksi. Koska sekä yrittäjä, että työntekijät ovat oman alansa huippuammattilaisia ja heidät on palkattu tekemään alansa ammattityötä, voi talouden suunnitteluun ja ennakoitiin liittyvät asiat tuntua kovinkin vieraalta omaan substanssiosaamiseen nähden. Jotta yrityksessä voitaisiin keskittyä täysillä liiketoiminnan pyörittämiseen sekä tuottavan työn tekemiseen, on taloushallinto saatettu ulkoistaa osittain tai kokonaan tilitoimistolle. Samalla myös usein kuvitellaan, että näin toimittuna talous on täysin hoidossa eikä sitä tarvitse sen enempää miettiä.


Tilitoimisto toki huolehtii osaltaan, että kirjanpito, palkanlaskenta ja muut lakisääteiset toimenpiteet, kuten verojen maksut ja viranomaisilmoitukset tulevat hoidettua ajallaan. Liiketoiminnan ja yrityksen kehityksen näkökulmasta olisi kuitenkin tärkeää, ettei taloushallintoa ja talouden ohjausta nähdä vain lakisääteisten velvollisuuksien hoitamisena. Pelkällä menneisyyteen pohjautuvalla talouden ohjauksella ei menestytä alan kilpailussa. Varsinkin mikäli yrityksessä suunnitellaan kasvua tai tavoitellaan mahdollisia investointeja, on katseen kääntäminen historiatiedon sijasta horisonttiin erityisen tärkeää. Tulevaisuutta ei toki koskaan voi varmuudella tietää, mutta siihen voidaan varautua.


Otetaan tästä yksi kuvitteellinen käytännön esimerkki.


Rakennusalalla toimiva Yritys X Oy suunnittelee laajentavansa toimintaa pienurakoinnista pientalorakentajaksi. Yritys ostaa pankkilainarahoituksella tontin ja rakentaa tontille paritalon, jonka asunnot myydään kuluttaja-asiakkaille. Yrittäjä on rakennusalan kokenut ammattilainen ja rakentanut aiemmin myös oman talon sekä tuttavan serkun talon. Tekninen puoli on siis yrittäjällä hyvin hallussa ja kontakteja alalla riittää.


Ensimmäinen rakennushanke etenee hyvin ja katettakin jää sopivasti, jonka pohjalta yrittäjä päättää aloittaa myös toisen projektin. Tällä kertaa tontti on isompi ja kohteeseen rakentuu kymmenen asuntoa. Kustannuslaskenta tehdään edellisestä hankkeesta innostuneena ensimmäisen hankkeen toteutuneita tietoja käyttäen. ”Hyvältä näyttää”, tuumii yrittäjä.


Kaikki ei kuitenkaan menekään tällä kertaa yhtä hyvin. Rakentamisen aloitus viivästyy lupa-asioiden takia, suunnitelmia joudutaan muutamaan ja myyntihinta-arvion antanut välittäjäkin kehottaa vielä vähän muuttamaan pohjia, jotta myynti olisi helpompaa.


Rakentaminen etenee. Yrityksen kirjanpidossa on otettu käyttöön projektitunnisteet, joiden avulla voidaan seurata toteutuneita eriä projekteittain. Mutta varsinaisen projektiennusteen yrittäjä on tehnyt omaan excel-taulukkoon vain hankkeen alussa karkealla tasolla.

Kun rakentaminen on jo puolivälissä, yrittäjä havahtuu huomaamaan, että alkuperäisestä kustannusennusteesta on toteutunut jo 75 %. Kaikki asunnot on kuitenkin jo myyty rakentamisen alkuvaiheessa, jotta rakentamista on saatu rahoitettua. Suunnitelmien muutokset ja muut haasteet yksittäisten asuntojen osalta ovat kertaantuneet isommassa kohteessa asuntojen

määrän mukaisesti. Tästä seurauksena yritys ajautuu maksuvaikeuksiin.


Mitä tästä esimerkistä opimme?


Ennustamisen tulisi tapahtua rakentamisen nimikkeistön mukaisesti osa-alueittain niin ennen rakentamisen aloitusta, kuin itse rakentamisen aikana. Mikäli ennustetta olisi tarkennettu ja lukuja päivitetty heti muutosten ilmaantuessa, yrittäjä olisi huomannut kustannusten nousun riittävän ajoissa. Näin olisi ehditty myös reagoimaan myyntihinnoitteluun ja vältytty asuntojen myyminen liian alhaisilla hinnoilla. Kaiken kaikkiaan, mikäli tilanne olisi havaittu aiemmin, olisi rakentamisen aikana ehditty muuttamaan vielä suunnitelmia tai ratkaisuja ja näin mahdollisesti välttää taloudellinen katastrofi.


Yhdistetään tähän samaan esimerkkiin vielä tilanne, jossa yritys suunnittelee samaan aikaan jo kolmannen tontin hankintaa. Yrittäjä arvioi, että toisesta projektista jää katetta sen verran hyvin, että sen tuotot voidaan sijoittaa seuraavan hankkeen tontinhankintaan ja niinpä hän tekee tontin ostosta esisopimuksen. Yrittäjä toteaa, että tontin myyntihinta on varsin edullinen ja haluaa lukita kaupan ajoissa. Esisopimukseen kirjataan ehdoksi, että mikäli ostaja vetäytyy kaupasta, joutuu hän kuitenkin maksamaan merkittävän summan sanktiota.


Voidaan jo arvata, kuinka yrityksen tässä tilanteessa kävi, kun kymmenen asunnon hanke painuu reilusti tappiolliseksi ja maksuvaikeuksien takia tonttikauppa ei voidakaan toteuttaa, joten maksettavaksi jää myös esisopimuksen sanktiot.RaksaControllerit tukenasi!


Me RaksaControllerit olemme asiakkaillemme taloushallinnon kumppani, ja rakennusalan pk-yritysten tukeminen on meille sydämen asia.


Jos haluat kuulla ohjeet helppoon, mutta laadukkaaseen Excel-pohjaiseen projektiennustamiseen niin ota meihin yhteyttä! Meillä on sinulle valmis ratkaisu, jossa on huomioitu rakennusalla toimivan yrityksen kannattavuuden seurantaan ja analysointiin sekä liiketoiminnan ohjaamiseen liittyvät tarpeet.


Työkalu sopii avuksi erityisesti pienille ja keskisuurille rakennusalan yrityksille, joilla on vähintään useita kuukausia kestäviä hankkeita, ja jotka haluavat ruutupaperien tai pelkän “mutu”-tuntuman sijaan yksinkertaisen menetelmän projektien talouden seuraamiseen ilman useiden tuhansien eurojen ohjelmistoinvestointeja. Tarvittaessa ratkaisu voidaan myös mallintaa ja integroida avustuksellamme yhteistyökumppaneidemme järjestelmiin tai haluamaasi ohjelmistoon.


Ota rohkeasti yhteyttä tästä tai varaa suoraan kalentereistamme maksuton 30 minuutin kartoitus tästä, niin jutellaan asiasta lisää!Σχόλια


bottom of page